Περιήγηση: ΕΜΜΙΣΘΟΙ

Υπάλληλοι

Σύμφωνα με τον Νόμο 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων», οι μισθωτοί που συνδέονται δια σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου με τον εργοδότη τους, «συμπληρώσαντες δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη υπό την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν 2112, ή το υπό του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού προβλεπόμενο όριο ηλικίας, εν ελλείψει δε τούτου, το 65ον έτος της ηλικίας των, αποχωρούντες της υπηρεσίας,  με την συγκατάθεση του εργοδότου,  δικαιούνται του ημίσεως της υπό του Ν 2112/1920, όπως…

Μια νέα επιβάρυνση στο φόρο που θα παρακρατείται από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ξεκινά από τη  1η Ιανουαρίου 2018 και έχει να κάνει με τη κατάργηση της ελάφρυνσης του 1,50% που ισχύει μέχρι 31/12/2017. Η επιβάρυνση θα «φανεί» για πρώτη φορά στους μισθούς-συντάξεις του Ιανουαρίου και αφορά φορολογούμενους στους οποίους γίνεται παρακράτηση φόρου, με βάση το ύψος τους εισοδήματος τους. Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Ν 4472/2017,  η έκπτωση 1,50%, καταργείται από 01/01/2018. Η κατάργηση…

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολ. 1072/2015 για τις μη τακτικές αμοιβές που καταβάλλονται στους μισθωτούς ως bonus, εφάπαξ παροχές ή πρόσθετες αμοιβές, η παρακράτηση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί του καταβαλλόμενου ποσού. Όσον αφορά την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 43Α, του Ν 4172/2013), η ως άνω απόφαση αναφέρει ότι αυτή δεν συντελείται κατ’ εφαρμογή των οδηγιών της παλαιότερης Πολ. 1010/2013 (παρ. 5, ενότητας ΙΙΙ). Συγκεκριμένα, μετά την ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν 3986/2011…

Κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13/05, το πολυνομοσχέδιο με τον τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.» Από τις διατάξεις,που σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να ψηφιστούν, φτιάχνουμε ένα παράδειγμα για να δούμε τις διαφορές από τη σημερινή κατάσταση, που αφορά στους Μισθωτούς & στους Συνταξιούχους. Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό και για χαμηλά εισοδήματα. Διαβάστε την…

Σημαντικές αλλαγές θα ισχύσουν για τη Φορολογική δήλωση του 2017 που αφορά στο φορολογικό έτος 2016.Παραθέτουμε τις νέες διατάξεις και ιδιαίτερα τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, τις διατάξεις για το νέο αφορολόγητο και την νέα Εισφορά αλληλεγγύης. Πιθανόν στη «πορεία» για την υποβολή των δηλώσεων να υπάρξουν νέες πληροφορίες που άμεσα θα ενσωματώσουμε στο Άρθρο. Με το «γράμμα του Νόμου λοιπόν , ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής: α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας,…

Tο Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της  ΓΣΕΕ ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, υπενθυμίζει  ότι προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9): – Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος – Η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών – Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες…

Εκατομμύρια συνταξιούχοι και μισθωτοί θα δουν μειώσεις στις καθαρές αποδοχές τους καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου υπολογίζεται με τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης. Ειδικά τα χαμηλά και μικρομεσαία εισοδήματα θα λάβουν μικρότερες αποδοχές, καθώς η μείωση του έμμεσου αφορολόγητου ορίου, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, θα αυξήσει τη μηνιαία παρακράτηση.Εισοδήματα από 27.000 έως 41.000 ευρώ τον χρόνο. μάλλον θα είναι οι κερδισμένοι της νέας κατάστασης. Τέλος για όσους απαιτείται επιπλέον παρακράτηση φόρου για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου, αυτή θα…

Μετά την άμεση επιβολή της νέας φορολογικής κλίμακας για Μισθωτούς και Συνταξιούχους από τις 27 Μαΐου,  ήρθαν από την  01-06-2016 τα νέα ποσοστά ασφαλιστικών κρατήσεων για τους Μισθωτούς. Με βάση λοιπόν το ίδιο νόμο που αύξησε τη φορολογία, αυξάνονται κατά 0,5% οι εισφορές των εργαζομένων και παράλληλα ισόποσα (0,5%) οι εργοδοτικές εισφορές. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο άρθρο 97 παρ.1 του Ν.4387/2016 : Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και…

ΔΕΙΤΕ τι θα ισχύσει για το 2016 (Δηλώσεις 2017) με παραδείγματα στο Άρθρο μας για τη Φορολογική Δήλωση 2017 (έτος 2016) Μισθωτοί-Συνταξιούχοι : Φορολογία για τη Δήλωση 2017 (Φορολογικό έτος 2016) Με το «γράμμα του Νόμου λοιπόν , ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής: α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλοδωρήματα, β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων…

Συνεχίζοντας την ενημέρωση που αφορά στο Φορολογικό έτος 2015 (01/01-31/12/2015) που λήγει και στις επερχόμενες φορολογικές δηλώσεις του 2016 που θα αφορούν στο έτος αυτό , ασχολούμαστε με τη Φορολογία Μισθωτών και Συνταξιούχων.

Σαν να μη πέρασε μια μέρα» από την ευχάριστη είδηση, ούτως ειπείν, ότι υλοποιείται η εξαγγελία για την μείωση των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών (1/7/2014). Ωστόσο, πληροφορούμαστε ότι μάλλον επίκειται (πάλι) η αύξησή τους.

Τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγο και τέκνα), που είναι καταχωρημένα στο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας,θα πρέπει να απογράψουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ για το ασφαλιστικό έτος 2016-2017 . Η διαδικασία αυτή μπορεί για φέτος να γίνει ηλεκτρονικά χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία και χωρίς να χρειάζεται να προσέλθουν οι Ασφαλισμένοι στα Τοπικά  υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

Μια ,προ 2ετίας πρωτοεμφανιζόμενη , υποχρέωση των επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ , θυμίζουμε για το τέλος του Σεπτεμβρίου , το λεγόμενο «20άρικο των Κατασκηνώσεων»…

Η 15η Αυγούστου (εορτή της Παναγίας) είναι μία από τις υποχρεωτικές αργίες στον ιδιωτικό τομέα, κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που λειτουργούν νόμιμα τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών και τις Κυριακές (ξενοδοχεία, επισιτιστικά, ανθοπωλεία, κλπ).

Το ΙΚΑ ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της Χώρας , εξέδωσε δυο ανανεωμένους οδηγούς με αναλυτικά θέματα που αφορούν στην ασφάλιση , τις υποχρεώσεις & τα δικαιώματα εργαζομένων και εργοδοτών. Τους οδηγούς αυτούς παρουσιάζουμε σήμερα , που μπορείτε να κατεβάστε , διαβάσετε και να αποθηκεύσετε ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ