Περιήγηση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδήσεις οικονομικές

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», που θεσπίστηκε το 2010, είναι η δεκαετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής αλλά και στη μείωση των ανισοτήτων ανάπτυξης στις περιφέρειες της ΕΕ συμβάλλουν σημαντικά τα 5 μεγάλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ): το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Τα…

Παρατείνεται εκ νέου , η προθεσμία επικαιροποίησης των στοιχείων( λήγει στις 4.5.2016) των εκκρεμών αιτήσεων για το νόμο Κατσέλη. Αφορά οσους  οφειλέτες  η κύρια αίτηση υπαγωγή τους εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, Η απόφαση για παράταση έως τις 30 Ιουνίου  λήφθηκε μετά την απρόβλεπτη και αιφνίδια αύξηση των αιτημάτων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για έκδοση αναλυτικών βεβαιώσεων οφειλών και η συνακόλουθη αδυναμία των τελευταίων να ανταποκριθούν έγκαιρα στον αυξημένο φόρτο εργασίας. Ειδικότερα στην τροπολογία  που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομίας…

Μια μεγάλη συζήτηση υπάρχει στη Χώρα μας,λόγω κυρίως του προβλήματος που αφορά στην υπερφορολόγηση των εισοδημάτων, για την αναγκαιότητα μεταφοράς – κυρίως επιχειρήσεων- αλλά και κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ακούμε συχνά λοιπόν την έκφραση «δεν πάει άλλο… Θα «μεταφερθώ» στη Βουλγαρία, στη Κύπρο,στα νησιά Cayman κλπ.», ενώ ακόμα πιο συχνά λαμβάνουμε αιτήματα για μεταφορές επιχειρήσεων σε κάποια άλλη χώρα ευρωπαϊκή ή μη, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς φορολογικούς  συντελεστές. Η «μεταφορά» μάλιστα, συνδυάζεται πάντα και με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στη χώρα της «νέας» επαγγελματικής δραστηριότητας. Εδώ…

Τα τελευταία χρόνια είναι διάχυτη η άποψη πως πραγματοποιείται ένας οικονομικός πόλεμος ή πιο σωστά ένας νομισματικός πόλεμος, με διακύβευμα το ποιο νόμισμα θα επικρατήσει. Σύμφωνα δε με κάποια διεθνή δημοσιεύματα, η παγκόσμια οικονομία οδεύει προς ενιαίο νόμισμα. Οι οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε μία χώρα έχουν άμεση επίδραση και στις υπόλοιπες, διαμορφώνοντας ανάλογα και τις νομισματικές ισοτιμίες. Πέραν των επίσημων συναλλαγματικών ισοτιμιών υπάρχει κι ένας ανεπίσημος δείκτης ο οποίος δείχνει την πραγματική ισοτιμία μεταξύ δύο νομισμάτων. Ο δείκτης αυτός…

Σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες καταναλωτές, κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές διαπίστωσε ότι η τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυξήθηκε κατά τη διαδικασία παραγγελίας, εξαιτίας της εθνικότητας ή του τόπου κατοικίας. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας για τον «γεωγραφικό αποκλεισμό». Τι είναι ο γεωγραφικός αποκλεισμός Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η αύξηση των μετακινήσεων εντός της Ε.Ε. είχαν ως αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και να ενισχυθεί η διαφάνεια στην…

Ένα νέο, ιδιαίτερα πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανακοίνωσε  η ΔΕΗ μετά από σχετικές αποφάσεις που έλαβε  το Διοικητικό Συμβούλιο τ Επιχείρησης. Έτσι: 1. Για διάστημα 4 μηνών (από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016) όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή. Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με…

Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, που παραπαίουν, δυνατότητες σε εκείνες που αντιμετωπίζουν σύνθετα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αλλά και διαδικασίες άμεσης πιστοποίησης του επιχειρηματικού «θανάτου» για όσες, παρά την προσπάθεια, δεν τα κατάφεραν, εγγυώνται οι διατάξεις του νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Ο τελευταίος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο νομοπαρασκευαστικής εργασίας στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στην Καθημερινή,οι επικείμενες μεταβολές που συγκροτούν ένα ευρύ φάσμα διατάξεων (το νέο νομοθέτημα είναι εκτενές και με πολλά άρθρα), περιλαμβάνουν ρυθμίσεις ταχείας…

Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 29.03.2016 έως και 17.05.2016. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Ο τρόπος αξιολόγησης που έχει οριστεί καθιστά την υποβολή προτάσεων αδιάβλητη,…

Μπορούν να υπάρξουν ηθικές τράπεζες εντός ενός καπιταλιστικού συστήματος; Και αν ναι, που βρίσκονται αυτές, ποιους εξυπηρετούν, σε ποιες κατευθύνσεις δανείζουν τα χρήματά τους και πως εμπλέκονται στο οικονομικό γίγνεσθαι; Για μια διεθνή ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 2001 και συνασπίζει 28  τέτοιου είδους τράπεζες από 15 διαφορετικές χώρες, η ηθική τράπεζα της Ελλάδας εδρεύει στην Καρδίτσα και από τον Σεπτέμβριο του 2015 πιστοποιήθηκε για την προσέγγιση και την αντιμετώπιση των πελατών της. Σύμφωνα με το…

Τον επαναπατρισμό ορισμένων από τα αποθέματα χρυσού της Γερμανίας από το εξωτερικό.ανακοίνωσε πρόσφατα η Bundesbank γεννώντας ερωτηματικά. Τουλάχιστον το ήμισυ του χρυσού της χώρας θα μεταφερθεί στη Φρανκφούρτη το 2020, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας  Jens Weidmann. Σύμφωνα με τον Weidmann, μέχρι στιγμής έχουν επιστρέψει στα ταμεία της Bundesbank 366 τόνοι χρυσού, αξίας 11,5 δισ. ευρώ, ενώ «παραμένουν προς επιστροφή 1.400 τόνοι ή το 41,5% των αποθεμάτων χρυσού της Γερμανίας». Τον περασμένο Οκτώβριο τα γερμανικά αποθέματα χρυσού…

Σε ιδιωτικές εταιρείες αναθέτουν την είσπραξη των κοινοχρήστων λόγω των συσσωρευμένων οφειλών όλο και περισσότερες πολυκατοικίες εν μέσω οικονομικής κρίσης.Η ύφεση φέρνει νέες συνήθειες στη ζωή των ενοίκων: Πληρωμή με πιστωτικές κάρτες, διακανονισμοί και… άτοκες δόσεις είναι μερικές από τις μεθόδους που επιστρατεύονται τα τελευταία χρόνια με στόχο τη στοιχειώδη συντήρηση και λειτουργία του κτιρίου. Οι διαχειριστές αναγκάζονται να χτυπούν τις πόρτες των διαμερισμάτων αρκετές φορές προκειμένου να γεμίσουν το κοινό ταμείο, αλλά συχνά μάταια. Τα χρέη διογκώνονται, η κεντρική…

Την εξάμηνη παράταση στις αναπηρικές συντάξεις και επιδόματα των δικαιούχων, που εκκρεμούν οι υποθέσεις τους στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους, λόγω αναπηρίας, παρατείνεται για έξι μήνες. Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι, πριν από…

To «χρήμα από το ελικόπτερο» (helicopter money ή χρήμα ως «μάνα εξ ουρανού», που θεωρείτο για μεγάλο χρονικό διάστημα ως ένα ταμπού της νομισματικής πολιτικής, συζητείται όλο και συχνότερα μεταξύ των ειδικών ως μία πιθανή επιλογή δράσης της ΕΚΤ, αναφέρει δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt. Καθώς ο πακτωλός χρημάτων, που διοχετεύει η κεντρική τράπεζα στο τραπεζικό σύστημα, φθάνει πολύ δύσκολα στην πραγματική οικονομία, η ΕΚΤ πιθανόν να προχωρήσει στο τύπωμα νέου χρήματος και τη διανομή του απευθείας στους πολίτες.…

Οι πωλήσεις εξ αποστάσεως και εκτός καταστήματος παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά συνεπάγονται και ορισμένες υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ . Σ΄ αυτούς τους κανόνες της ΕΕ υπόκεινται οι συμβάσεις πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών όταν δεν συναντάτε τον πελάτη σας πρόσωπο με πρόσωπο· π.χ., συμβατικές συμφωνίες μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου (με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), ηλεκτρονικού μηνύματος, φαξ ή τυποποιημένης επιστολής, ή συμβάσεις που συνάπτετε με πελάτες εκτός του συνήθους επαγγελματικού σας χώρου. Οι συναλλαγές στους παρακάτω τομείς δεν καλύπτονται…

Τις φορολοελαφρύνσεις που ισχύουν ακόμα καθώς και τα κίνητρα για την επιχειρηματικότητα υπενθυμίζει με έγγραφο που κατέθεσε στη βουλή το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της απάντησης σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτών. Αναλυτικά: Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013, για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά…