Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

Αλλαγές στις δόσεις και τον χρόνο πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων φέρνει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο: Με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου αυτού αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 του ν.4172/2013. Με τις διατάξεις αυτές, ορίσθηκε νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων η 30η Ιουνίου του επόμενου φορολογικού έτους. Η προθεσμία αυτή ισχύει για όλες τις κατηγορίες…

Δεν είναι νοητή η μετατροπή εταιρείας χωρίς νομική προσωπικότητα σε άλλη εταιρεία με νομική προσωπικότητα Με το με Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)» διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατ’…

Υποχρεώσεις Επαγγελματιών Και Επιχειρήσεων Ενδεικτικές υποχρεώσεις πληρωμής  : Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Απριλίου 2017 : Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία μηνός Απριλίου 2017 : Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 Πληρωμή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ-20%-3% κλπ) που αφορούν στον Μάρτιο 2017 : Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 ΕΦΚΑ Καταβολή εισφορών Αυτοαπασχολούμενων (Μη Μισθωτών) μηνός Απριλίου 2017: Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 Πληρωμή της 2ης δόσης δηλώσεων ΦΠΑ, , από…

Νέα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη τους περισσότερα στοιχεία και όχι πλέον την αξία της πτωχευτικής περιουσίας, θα ισχύσουν εφεξής για την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης που έχει θεσπισθεί ήδη από το 2007 για τις μικρές επιχειρήσεις. της Δήμητρας Μανιφάβα Η νέα απλοποιημένη διαδικασία θα ισχύσει για τις πτωχεύσεις που θα κηρυχθούν μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου. Ειδικότερα, για την υπαγωγή στην απλοποιημένη διαδικασία, η επιχείρηση θα πρέπει να πληροί δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: α) το σύνολο του…

Ψηφίστηκε τελικά ο Νόμος 4469/2017 για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Πριν αναφερθώ σε κάποια σημεία του που αληθινά αδυνατώ να καταλάβω, ας δούμε συνοπτικά τι προβλέπει: του φοροτεχνικού Παναγιώτη Παντελή Κάθε φυσικό και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Ν.4172/2013 μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με τις εξής τρεις προϋποθέσεις: Να είχε οφειλές στις 31/12/2016 σε τράπεζες ή Φορολογική Διοίκηση ή…

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Το άρθρο 23 του ν.4172/2013…

Φόρους ακόμη και για ανείσπρακτα εισοδήματα πληρώνουν οι Ελληνες, σύμφωνα βεβαίως με τη νομοθεσία. Από φέτος εγγράφουν υποθήκη για πληρωμή και ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες θα υπολογιστούν και αυτές επί των ανείσπρακτων εισοδημάτων. Σύμφωνα με το fpress, όσοι δεν έχουν την… τύχη να είναι μισθωτοί, ουσιαστικά δεν μπορούν να αποφύγουν την αδικία της φορολόγησης επί ανύπαρκτων εισοδημάτων καθώς η μόνη διέξοδος είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη και –πρακτικά- η εγκατάλειψη κάθε πιθανότητας είσπραξης αυτών των εισοδημάτων στο μέλλον. Foroline: Το…

Αρκετά συχνά σβήνονται άδικα πρόστιμα χιλιάδων ή ακόμα και εκατομμυρίων ευρώ που σωρηδόν επέβαλαν τα στελέχη  της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Χιλιάδες φορολογούμενοι προσφεύγουν μαζικά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Εφορίας και καταγγέλλουν ότι έτυχαν άδικης μεταχείρισης από τον έλεγχο που τους έγινε Δεν είναι δε και λίγες οι φορές που τα στελέχη της ΔΕΔ δικαιώνουν τους ελεγχόμενους, με αποτέλεσμα να σβήνουν πρόστιμα χιλιάδων ή ακόμα και εκατομμυρίων ευρώ που σωρηδόν επέβαλαν οι συνάδελφοί τους. Ταυτόχρονα,και σε αντίθεση με το παρελθόν, ό,τι αποφασίζει η ΔΕΔ,…

Παρατείνεται, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».Η προθεσμία, όπως ορίζει η απόφαση που υπογράφει η ειδική γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα, είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου. Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν, λοιπόν τα δικαιολογητικά πριν τις  15 Ιουνίου 2017 η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης,…

Μπορεί ο Γιώργος Κατρούγκαλος να συνεχίζει τη ζωή του ως αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις, αλλά όπως γνωρίζουν όλοι, αυτή η θέση δεν είναι τίποτε άλλο από μια καλοπληρωμένη «κρυψώνα» για τα όσα άφησε πίσω του ως υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης. του Ζώη Τσώλη Οταν προετοίμαζε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ο κ. Κατρούγκαλος δεν άκουσε τους φίλους του δικηγόρους να διατηρήσει τρία ταμεία: μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Eπέλεξε τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού ταμείου, του ΕΦΚΑ, το οποίο όπως προβλέπουν οι…

Η εφορία επιστρέφει φόρους; Κι όμως! Σύμφωνα με εγκύκλιο εγκύκλιο που εξέδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, επιστρέφονται τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος που υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εντός του 2015 για τις χρήσεις 2011 και 2012 ή για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013 όσες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα υπέβαλαν εκ των υστέρων εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής δραστηριοτήτων με ημερομηνίες πραγματικής διακοπής πριν το 2011. Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο του κ. Πιτσιλή οι απαιτήσεις κατά του…

Δύο διαγωνισμούς προκηρύσσει η ΗΔΙΚΑ,  για την κατασκευή  λογισμικών των οποία θα πλαισιώσουν τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των εισφορών, και την διαχείριση του μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Οπως προκύπτει, ο συμψηφισμός των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση το εισόδημα του 2016 θα γίνει από Σεπτέμβριο. Οσοι πλήρωσαν περισσότερα ή όσοι κατέβαλαν μικρότερες εισφορές θα πρέπει να περιμένουν μερικούς μήνες ακόμη για να δουν τι τελικά θα πληρώσουν, τι θα τους επιστραφεί ή…

Υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στις 27/04/2017,  η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών μηνών, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4446/2016. Νέο Δείτε και κατεβάστε την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1448/27-04-2017 Πατήστε  ΕΔΩ  (Δείτε την κίτρινη ένδειξη στο ΦΕΚ) Δημοσιεύουμε έναν απλό οδηγό για να «ανακαλύψετε» μόνοι σας, αν η επιχείρηση σας εντάσσεται στο καθεστώς…

Υποχρεώσεις Επαγγελματιών Και Επιχειρήσεων Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 Ενδεικτικές υποχρεώσεις πληρωμής  : Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ Μισθωτών (ΙΚΑ, κλπ) μηνός Μαρτίου 2017  Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία για τον Μάρτιο 2017 Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με απλογραφικά(Β’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά(Β’ κατ.) βιβλία για το 1ο Τρίμηνο του 2017 Πληρωμή της 2ης δόσης…

Ενιαίο είναι και φέτος το έντυπο φορολογίας εισοδήματος για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ναυτεμπορική», κατά την υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου της δήλωσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων, αλλά θα συμπληρώνονται μόνο αυτοί που αφορούν τα…