Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

Yπό ένα απλούστερο, σαφέστερο και σαφώς πιο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι ανώνυμες εταιρείες, καθώς το καλοκαίρι του 2018 αναμορφώθηκε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ενενήντα οκτώ χρόνια μετά τη θέσπιση του περίφημου νόμου 2190/1920, ο οποίος στις δεκαετίες αυτές είχε υποστεί δεκάδες αποσπασματικές τροποποιήσεις, πλέον η λειτουργία των Α.Ε. διέπεται από τον νόμο 4548/2018. της Δήμητρας Μανιφάβα Τον πρώτο καιρό, πάντως, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα παρατηρηθούν δυσλειτουργίες, ειδικά για τις υφιστάμενες Α.Ε., καθώς πρέπει να…

Tο δρόμο για τη χορήγηση μικροπιστώσεων, δηλαδή δανείων έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ανοίγει το σχέδιο νόμου «Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων» που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών και η οποία θα διαρκέσει έως τις 23 Ιανουαρίου. Του Σταμάτη Ζησίμου Με το νέο πλαίσιο, το σύνολο του οποίου είχε αποκαλύψει το Euro2day.gr, θα μπορούν πλέον να λάβουν χρηματοδότηση, όσοι έως αυτή τη στιγμή, λόγω των συνθηκών ήταν αποκλεισμένοι από την τραπεζική χρηματοδότηση, όπως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι νέοι επιχειρηματίες…

«Κούρεμα» της αρχικής οφειλής κατά μέσον όρο κοντά στο 50%-55% καθώς και διαγραφή των προσαυξήσεων έως και 85% προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο νέας ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. της Ρούλας Σαλούρου Με στόχο την ελάφρυνση εκατοντάδων χιλιάδων «εγκλωβισμένων» επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποκλειστεί από τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους κατά κύριο λόγο προς τον ΕΦΚΑ, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, το υπουργείο Εργασίας διαπραγματεύεται με τους εκπροσώπους των δανειστών και αναμένεται να προχωρήσει το…

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων». Σημεία συστατικά του σήματος και αναπαράστασή του Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, σήμα μπορούν να αποτελέσουν οποιαδήποτε σημεία, ιδίως δε λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος φυσικών προσώπων, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή η συσκευασία του…

Η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» επιδοτεί πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις από 20.000€ έως 200.000€! 10+ λεπτομέρειες που θέλετε να ξέρετε!!! Της Μαγδαληνής Ευθυμίου Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην δράση, ωστόσο δεν διαθέτετε επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) μπορείτε να προσθέσετε τον ΚΑΔ (μεταβολή στην ΔΟΥ)  και  στην συνέχεια να υποβάλλετε αίτηση χρηματοδότησης. Θα πρέπει να προσέξετε όμως  σε αυτό το σημείο πως η χρηματοδότηση θα αφορά μόνο τον επιλέξιμο ΚΑΔ, οπότε η επιλογή του καθώς  και η συσχέτισή του με το αντικείμενο της υφιστάμενης…

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου 400.000.000€ Έναρξη Υποβολών: 06-02-2019 Λήξη Υποβολών: μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού Το Ποσοστό Επιδότησης είναι από 50% έως 65%(ανάλογα με την εξαγωγική επίδοση) *Για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής ο επιχορηγούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει  ιδίους πόρους ή και δάνειο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή 40%, εάν κατατεθεί ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι τομείς δραστηριότητας που αναφέρεται η Δράση είναι: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Περιβάλλον, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Υγεία, Υλικά Κατασκευές,…

Με προσανατολισμό την στήριξη και ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας ,   το Υπουργείο Οικονομίας προχώρησε πρόσφατα στην προκήρυξη δύο νέων δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 460 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα : Το πρόγραμμα : Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση (60 εκατομμύρια €) Επιδιώκει να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τις λειτουργικές  υποδομές ,τις παραγωγικές συνθήκες  αλλά και την επιχειρησιακή οργάνωση των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει  να  έχουν…

Με αφορμή ερμηνευτικά ζητήματα που δημιουργήθηκαν σχετικά με τον χρόνο έκπτωσης της δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών από μη μισθωτούς, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται ότι η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται σε ταμειακή βάση, δηλαδή κατά τον χρόνο που αυτές επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ (χρεωστικό ή πιστωτικό), το οποίο λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος από το έτος που αφορούν οι εισφορές, επηρεάζει τα φορολογικά…

Χρηματοδότηση σε μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να αναβαθμίσουν τη  θέση τους στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, παρέχει το πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. του Σταμάτη Ζησίμου Έως αυτή τη στιγμή, στο πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί 76 επενδυτικά σχέδια, συνολικής δημόσιας δαπάνης 13,5 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ, με το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται στο 50%…

Στον εξαπλασιασμό του ανώτατου ορίου οφειλών σε σύγκριση με σήμερα, προκειμένου μια επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τα χρέη της μέσω της λεγόμενης απλοποιημένης διαδικασίας –χωρίς δηλαδή υποχρεωτική αξιολόγηση βιωσιμότητας–, προχωρά η κυβέρνηση. της Δήμητρας Μανιφάβα Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις –ανεξαρτήτως μεγέθους– και εν γένει σε όσους έχουν πτωχευτική ικανότητα, όταν δεν καταλήγουν σε συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές τους, να προβαίνουν σε διμερή διευθέτηση των χρεών που έχουν προς το Δημόσιο και…

Παράταση της προθεσμίας για τη δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ προβλέπει απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Σύμφωνα με την απόφαση «για την πρώτη εφαρμογή οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 15η Ιανουαρίου 2019». Η σχετική προθεσμία για όσους ελεύθερους επαγγελματίες είχαν υποχρέωση αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω POS πριν τη δημοσίευση της απόφασης Δραγασάκη -Παπανάτσιου στις 12 Σεπτεμβρίου, έληξε στις 12 Δεκεμβρίου. Για τους νέους επαγγελματίες, οι ισχύουσες διατάξεις ορίζουν την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού εντός μηνός από…

Το νέο εταιρικό μόρφωμα της ΙΚΕ/ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, προβλέφθηκε για πρώτη φορά με το ν. 4072/2012. Εκεί προβλέπονται και λόγοι λύσης της. Κατά το άρθρο 103 του ως άνω νόμου, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο ως άνω νόμος ή το…

Αύριο, ( 12 Δεκεμβρίου) εκπνέει η προθεσμία για την υποχρεωτική δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού από τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν υποχρέωση να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS). της Έλενας Λάσκαρη Η προθεσμία είναι ανελαστική και όσοι αμελήσουν, κινδυνεύουν να βρεθούν στη συνέχεια αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους νέους επαγγελματίες, η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Για όσους, όμως, περιλαμβάνονταν ήδη στη λίστα των υπόχρεων…

H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε τις πρώτες αποφάσεις με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, με την απόφαση αρ. 66/2018, η Αρχή απηύθυνε επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή μηνυμάτων διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω της εφαρμογής Viber. Επίσης, με την απόφαση αρ. 67/2018, απηύθυνε επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας για παραβίαση του άρ. 32 του ΓΚΠΔ αναφορικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας –και, κατ’ επέκταση και του άρ. 5…

Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών, τα οποία συμπληρώνονται από τους ιδρυτές βάσει οδηγιών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αποφασίζει: Τη χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές βάσει οδηγιών που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, II και III της παρούσης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος,…