Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

Επιδότηση ύψους από 15.000 έως και 112.500 ευρώ θα μπορούν να λάβουν χιλιάδες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, μέσω του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ που επονομάζεται «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». του Σταμάτη Ζησίμου Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 ευρώ και ο βασικός στόχος των κινήτρων είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) που αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως έως…

Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν συνολικά 143 διαφορετικές δραστηριότητες λιανικών συναλλαγών εμπορίας αγαθών και παροχής υποχρεούνται το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου να τηρούν στις τράπεζες Επαγγελματικούς Λογαριασμούς στους οποίους οφείλουν να συγκεντρώνουν αποκλειστικά όλες τις εισπράξεις λιανικών συναλλαγών που πραγματοποιούν στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα αντλούν πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για το ύψος των συναλλαγών των…

Εγκρίθηκε το αρχείο των 34 συχνότερων ερωτήσεων – απαντήσεων για τη δράση του ΕΣΠΑ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» με απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιου Γιαννακίδη. Το σχετικό αρχείο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας http://www.antagonistikotita.gr/epanek. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την υλοποίηση της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1. Ποια η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην περίπτωση που η επιχείρηση πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου ένταξης διέθετε και μη επιλέξιμους ΚΑΔ; Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών λαμβάνεται…

Με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς κόστος και μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας,  γίνεται πλέον  η ίδρυση πολυπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), μέσω της της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι, σταδιακά και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω της εφαρμογής, να μπορούν να ιδρυθούν ηλεκτρονικά όλες οι εταιρικές μορφές. Η διαδικασία θα είναι η ίδια, δηλαδή, τα στοιχεία σύστασης θα καταχωρούνται, όπως και στην περίπτωση των μονοπρόσωπων ΙΚΕ, χωρίς να κατατεθεί κανένα έγγραφο και το σύστημα θα έχει τη…

Ασφαλιστική εταιρεία λογιστικοποίησε και κατέβαλε στο 2017 προμήθεια για μεσολάβηση, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης Μονομελούς Εφετείου, που εκδόθηκε το έτος 2017, για κεφάλαιο, τόκους και δικαστικά έξοδα.Σημειώνεται ότι στη χρήση 2015 είχε εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση μη εκτελεστή, που δικαίωσε τον ενάγοντα. Ειδικότερα το ποσό της δαπάνης αφορούσε μεσιτική αμοιβή περιόδου 1/1/2010 – 1/1/2011 του ενάγοντα μεσίτη ασφαλίσεων για την διαμεσολάβησή στην ασφάλιση αυτοκινήτων. Η ανωτέρω δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2017; ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στην ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 αναφέρονται,…

Από την 1/1/ 2019 τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος 4548/2018, που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών. Με τον νέο νόμο αναμορφώνεται το δίκαιο των Α.Ε. και καταργείται ο απαρχαιωμένος νόμος 2190/1920, που παρουσίαζε πολλά νομοτεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του δικαίου της Α.Ε., ώστε οι επιμέρους ουσιαστικές ρυθμίσεις να βελτιωθούν, να απλουστευθούν και να γίνουν φιλικότερες στον επιχειρηματία. Επιπλέον, επιχειρείται η συγκέντρωση στον νέο νόμο διατάξεων που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία και βρίσκονται…

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομίας το αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων, κατά το στάδιο της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, οι 30 πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στη δράση, με τις απαντήσεις τους, είναι οι εξής: 1. Στα αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης του Δικαιούχου η δαπάνη αμοιβής του συμβούλου για…

Χιλιάδες εν ενεργεία έμποροι και επαγγελματίες καταβάλλουν εδώ και σχεδόν 8 χρόνια 120 ευρώ ετησίως για τη στήριξη των άνεργων συναδέλφων τους, όμως λόγω των σχεδόν απαγορευτικών προϋποθέσεων που ισχύουν, από τις 240.000 επιχειρήσεις που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, μόλις 6.000 υπολογίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έλαβαν επίδομα. Σωρευτικά, εκτιμάται ότι στον ειδικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί στον ΟΑΕΔ θα πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ. Της Ρούλας Σαλούρου Η Eλληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας…

Συγχρόνως με το «Ψηφιακό Βήμα», από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ανακοινώθηκε τροποποίηση και στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της δράσης «Ψηφιακό Αλμα». της Μαίρης Πασπαλιάρη* Η τροποποίηση αφορά και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στις επιλέξιμες δαπάνες, στις επιλέξιμες δραστηριότητες και τα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης αλλά και την ολοκλήρωση φυσικού & οικονομικού αντικειμένου. Σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Αναλυτικά, τα στοιχεία της δράσης, μετά…

Τα δάνεια που χορηγούνται μέσω της συγκεκριμένης δράσης έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις .Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, που έχει ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο του «ενδιάμεσου» Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ Ι) είναι προϊόν συνεπένδυσης του ΕΤΕΑΝ και των τραπεζών του Σταμάτη Ζησίμου Έως και τα τέλη Οκτωβρίου 2018, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες να μένει ανοικτή η χρηματοδοτική δράση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Η διατήρηση του προγράμματος έως τον Οκτώβριο, οφείλεται στην πρόθεση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να υπάρχει…

Τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης των μη μισθωτών με μεσαία και υψηλά εισοδήματα από εισφορές και φόρους, την επιβολή πλαφόν στις ασφαλιστικές εισφορές υγείας, αλλά και μέτρα στήριξης στους δικαιούχους συντάξεων χηρείας εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στη σκιά της συζήτησης για την περικοπή ή όχι των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων από τον ερχόμενο Δεκέμβριο. της Ρούλας Σαλούρου Πρόκειται για βασικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου που έχει διαπιστωθεί πως απαιτείται «διόρθωση» και ήδη βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών. Μεταξύ…

Πρόσφατα, την 25η Μαΐου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός προστασίας δεδομένων GDPR. Οι περισσότεροι από εμάς το αντιληφθήκαμε από τα δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που λάβαμε από την 21η έως την 26η του ίδιου μήνα. Τα μηνύματα ζητούσαν (συνήθως με λανθασμένο τρόπο) τη συναίνεσή μας για να συνεχίσουν να μας στέλνουν newsletters και διαφημίσεις. Του Λευτέρη Αναστασάκη* Αλήθεια, πώς ανταποκριθήκαμε οι περισσότεροι; Απλά δεν απαντήσαμε στα mail αυτά. Τι σημαίνει όμως για τις επιχειρήσεις η εφαρμογή του GDPR; Ποιες εταιρείες…

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις ανοικτές δράσεις «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα», «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» και «Επιχειρούμε Έξω». Το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της επιδότησης. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων. Το ποσό των 300 εκατ. ευρώ έχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή τους οι ελληνικές επιχειρήσεις, ως μορφή άμεσης ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, ή για να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Οι ενισχύσεις αυτές προέρχονται από πόρους τους ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα…

Σχετικά με την εισφορά 2% του Ν. 4498/2017 επί των διαφημίσεων στο internet, ποιος επιβαρύνεται με τη σχετική εισφορά και ποιος οφείλει να την καταβάλλει σε περίπτωση που ο πάροχος της υπηρεσίας διαφήμισης είναι μέλος του ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης-Περίθαλψης)  ή δεν είναι μέλος του ΕΔΟΕΑΠ (π.χ. εγκατεστημένος στο εξωτερικό); Επίσης, σε περίπτωση μη καταβολής της σχετικής εισφοράς, τίθεται ζήτημα μη έκπτωσης της σχετικής δαπάνης διαφήμισης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, του ΚΦΕ όπως αυτές…

Ξεκίνησε η λειτουργία της  ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ), μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να κάνουν οι ίδιοι σύσταση της εταιρείας τους, μέσα σε μία ώρα, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας δημόσιας υπηρεσίας. Μάλιστα, κατά το πρώτο έτος, οι υποψήφιοι ιδρυτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν την υπηρεσία για να προβούν στη σύσταση της εταιρείας τους. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η e-ΥΜΣ εξέδωσε ορισμένες χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τη νέα διαδικασία. – Τι είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία…